Skip to main content

De eenvoudige montage

Zo lukt de opbouw heel makkelijk

 • Vermijd dat de constructie-elementen in aanraking komen met de grond.
 • Zorg voor een vaste, belastbare ondergrond. Voor toepassingen die een KOMO-certificaat vereisen, is een statisch voldoende gedimensioneerde, dragende en onbreekbare onderbouw nodig als draagvlak voor de EasyDeck® planken resp. onderconstructies.
 • Bij gebruik van metrische schroeven in principe alle gaten zodanig voorboren dat het te fixeren deel 2 mm groter en het te houden boorgat exact 0,5 mm kleiner is dan de schroevendiameter
 • Houd rekening met de minimale afstanden van de dilatatievoegen, zodat de constructie indien nodig ongehinderd kan uitzetten en er voor voldoende ventilatie wordt gezorgd.
 • Indien de planken in lengterichting worden doorgezaagd, kunnen deze kromtrekken.
 • Bij de opbouw mag het terras niet worden omgord of gespannen.
 • Staafvormige componenten, die op stijve ondergrond door middel van schroeven bevestigd worden, hebben altijd in het midden het vaste punt en worden naar buiten glijdend aangebracht om thermische uitzetting en uitzetting door wateropname op te vangen.
 • Afstand van de planken tot alle vaste bouwonderdelen: 20 mm
 • Holle ruimten tussen de grindbedding en onderconstructie-elementen mogen niet worden opgevuld.
 • Aanbevolen minimum verval: 2% in de lengterichting van de planken.
 • De planken mogen maximaal 50 mm over het laatste deel van de onderconstructie uitsteken.
 • Bij de montage dient rekening te worden gehouden met de technische maattoleranties voor lengte, breedte en dikte; controleer de afmetingen nogmaals op de bouwplaats.
 • De planken moeten in een rechte hoek gekapt en vervolgens afgekant worden.

Sterk van nature. Eenvoudig in opbouw.

De eenvoudige montage voor alle constructiemethoden

Wij willen graag dat u lang van uw nieuwe terras kunt genieten. Om van onze garantie te kunnen profiteren, is het belangrijk dat u alleen originele EasyDeck® onderdelen gebruikt en onze verwerkingsinstructies in acht neemt.

Bij speciale constructies die van deze verwerkingsinstructies of van de online planner afwijken, is overleg met de fabrikant vereist en dient een speciale goedkeuring te worden verkregen,
om uw garantierechten te behouden.


Eenvoudig de legrichting in acht nemen

Om een homogeen oppervlakte-effect te bereiken, dienen alle planken in dezelfde legrichting te worden gemonteerd. Deze wordt door een peil in de groef van de plank c.q. door een etiket op de plank gekenmerkt. Meng de planken voor het leggen. Zo kunnen de geringe kleurverschillen van de planken de natuurlijke look benadrukken.

Technische maattoleranties

Driepuntsbuiging Plank
Nettobreedte steunbalken: 360 mm
Testsnelheid: 20 mm/min
Breekkracht: 3.200 N*

* 3.200 N is gelijk aan ≈ 320 kg/plank bij een maximum afstand van de onderconstructie van 400 mm.

Technische maattoleranties

Opgegeven maat Tolerantie Dimensie Meetpunt Toelaatbare dimensieverandering na wateropname*
Gegarandeerde waarden
Opmerking
Profiellengte 3000 / 4000 mm / 5000 mm ±0,0/+10,0mm Lengte Maximale waarde Planklengte 3000 mm
Planklengte 4000 mm

Planklengte 5000 mm
≤ 9,0 mm
≤ 12,0 mm
(≤ 3 mm/m)
≤ 15,0 mm
min. 200 mm afstand tot vaste bouwonderdelen
Profielbreedte 130/138/163/193/245 mm –2,0/+1,0mm Breedte max. 245 mm Midden plank max. ≤ 1,2 mm
Profieldikte 16/19/25 mm –1,0/+1,0mm Dikte max. 19 mm Midden plank max. ≤ 0,5 mm

* Bij buitentoepassing en opbouw volgens bouwhandleiding

De montage op betonnen boordstenen

Volgens de principes van de constructieve houtbescherming raden wij aan de planken met min. 2 % verval in langsrichting van de planken te leggen. Zo kan het water weglopen, worden plassen of schade aan het gebouw verhinderd en wordt de vorming van watervlekken tot een minimum beperkt.

De voorbereiding van de ondergrond

1. Grondslag maken

Grondslag met 4 % afschot maken.

2. Grindbed

Grindbed (inclusief drainage) met 2 % afschot aanleggen, rondom
500 mm groter dan het terras. Grindbed met fijne kiezel aftrekken met 2 % afschot.

De montage van de onderconstructie

3. Betonnen stoepranden leggen

Betonnen stoepranden (100 x 25 x 5 cm) met een afstand van 500 mm op verval-grindbed leggen.

4. Constructiebalken aanbrengen

Constructiebalken (40 x 40 mm) gelijkmatig dwars ten opzichte van de betonnen stoepranden verdelen (groef beneden), aan de voorzijde op 50 mm uitstekende ruimte letten (zie detail 8). Aan begin en einde telkens twee balken aanbrengen (asmaat 160 mm). 10 mm rubberen pads onder de constructiebalk leggen, eventueel verschillen qua hoogte met bijkomende rubberen pads opvangen. De constructiebalken aan de randen van het terras en de balk, waarop de beveiligingsband bevestigd is, met de betonplaten vastschroeven. Bij het scheepsverband moeten ook de constructiebalken met de betonplaat vastgeschroefd worden die onder het begin en het einde van de plank gelegd zijn.

5. verzet aangebracht

Bij terrasbreedten van meer dan 3 m moeten de stootvoegen van de constructiebalken altijd onderling verzet aangebracht en met de verbindingsschoen verbonden worden. De verbindingsschoen maakt terrassen groter dan 12 x 12 m zonder bouwuitzettingsvoeg mogelijk.

6. Verbindingschoen inkorten

Verbindingschoen tot 250 mm inkorten, daarmee balkvoegen met elkaar verbinden, eenzijdig vastschroeven (afstand voegen 10 mm). De verbindingsschoen maakt terrassen groter dan
12 x 12 m zonder bouwuitzetvoeg mogelijk.

7. verbindingsschoen uitzagen

De verbindingsschoen aan de buitenste constructiebalk voor latere montage van de rhombusprofielen als afsluitstrips ter hoogte van de schroefverbinding 20 mm breed en 10 mm diep uitzagen. De stootvoeg van de rhombusprofielen neemt de stootvoeg van de onderconstructie op.

8. stuk constructiebalk

In plankrichting neemt de stootvoeg van de rhombusprofielen de stootvoegen van de planken op, indien planken in scheepsverband gelegd zijn. Daarvoor in het bereik van de stootvoegen van de rhombusprofielen een bijkomend stuk constructiebalk (lengte 320 mm) bevestigen.

9. Beveiligingsband

Beveiligingsband telkens op een in het midden onder de plank liggende constructiebalk kleven. Bij gebruik van de Distanz Fix in het scheepsverband moet op elke constructiebalk de beveiligings- band geplakt worden.

De montage van de planken met clip

10. Snijdkanten afschuinen

De snijdkanten van de planken afschuinen.

11. Randclip aanbrengen

Aan het begin van de voorzijde van de constructiebalk een randclip gelijk met de rand aanbrengen, 3 mm voorboren en met schroef losjes bevestigen (nog niet vast aantrekken).

12. Plank aan de randclip schuiven

De eerste plank aan de gepositioneerde randclip schuiven. Voor de volgende planken de clip gebruiken, 3 mm voorboren en met de meegeleverde schroeven losjes op de constructiebalk fixeren. Daarna de volgende plank tegenschuiven, tot de clip in de groef ligt. Na de installatie van ca. 5 plankenrijen met middelhoog draaimoment aantrekken. Tot de voorlaatste plank herhalen.

13.Constructiebalk inkorten

Na de voorlaatste plank de voor de laatste plank vereiste breedte berekenen en de constructiebalk flush inkorten. De constructiebalk moet 10 mm over de rand van de laatste plank uitste.

14. Laatste plank

De laatste plank aanbrengen en met randclip bevestigen. De schroef voor randclip voorboren en met het middelste vermogen vastschroeven.

15. Planken inkorten

Planken aan de voorzijde aan de rand met 15 mm uitstekend deel rechthoekig inkorten. Maximaal uitstekend deel van de plank 50 mm. Snijdkanten afschuinen.

De montage van de rhombusprofielen als afsluitstrips

16. Rhombusprofiel

Minstens 15 mm afstand tussen rhombusprofiel en bovenkant terrein laten.

17. parallelle installatie rhombusprofielen

De schroefverbinding van de rhombusprofielen max. 60 mm tot de uiteinden en max. 400 mm onderling, volgens de principes voorboren. In de parallelle installatie ten opzichte van de planken effen aan de kopzijde van de constructiebalk met bevestigingsschroef M8 x 40 mm vastschroeven. Bij stootvoeg te werk gaan zoals in detail 8 getoond.

18. Planken inkorten

Tijdens de montage aan de voorzijde ten opzichte van de planken met bevestigingsschroef M8 x 80 mm aanschroeven en de bijhorende moer als afstandhouder en voor de bevestiging gebruiken.

Artikeloverzicht voor de montage op betonnen boordstenen

Constructiebalk 40 x 40 mm

Bevestigingsschroef für UK 7,5 x 92 mm

Verbindingsschoen

Rubberen pad 100 x 60 x 20 mm 100 x 60 x 10 mm 100 x 60 x 3 mm

ConStep vastzetkle (eendelig)

ConStep randklem (tweedelig)

Groefbrug

Clip & randclip incl. schroeven

Schroef M6 x 40 mm voor vastschroeven van korte stukken plank

Distanz Fix voor voegen aan kopse zijde (5 mm/8 mm)

Arretier Fix voor het vast- zetten van stootvoegen in de hoogte bij halfverband (5 mm voeg), voor terrasplank

Bevestigingstape zelfklevend

Bevestigingsschroef M8 x 40 mm voor het rhombusprofiel als afsluitstrip

Bevestigingsschroef M8 x 80 mm voor het rhombusprofiel als afsluitstrip

Rhombusprofil als Abschlussleiste  81 x 20,5 x 4200 mm

Rhombusprofiel Fokus kokoszwart voor plank Glacier Terra en Trend Terra

Rhombusprofiel Fokus Bruin voor Plank Dolomit Bruin en Fokus Bruin

Rhombusprofiel Fokus Grijs voor plank Dolomit Grijs en Fokus Grijs, Glacier Grafiet en Trend Grafiet

Rhombusprofiel Platijn voor plank Platijn en Trend Titaan

Rhombusprofiel Ecru voor plank Dolomit Ecru

Rhombusprofiel Jade voor plank Dolomit Jade

Rhombusprofiel Umbra voor plank Trend Umbra


De montage met het ConStep systeem

De beste onderconstructie voor uw EasyDeck® terras is ons goed doordachte ConStep systeem. De systeemcomponenten overtuigen met hun licht gewicht, variabele opbouwhoogtes en eenvoudige montage. Enkele en dubbele houders worden in de ConStep platen geklikt en vormen de voet voor de opliggende constructiebalken.

Variabele opbouwhoogtes eenvoudig realiseren

Met ons gepatenteerde kliksysteem kunnen opbouwhoogtes tussen 98 – 143 mm heel eenvoudig trapsgewijs worden gerealiseerd.

De voorbereiding van de ondergrond

1. Grondslag maken

Grondslag met 4 % afschot maken.

2. Grindbed aanleggen

Grindbed (inclusief drainage) met 2 % afschot aanleggen, rondom 500 mm groter dan het terras. Grindbed met fijne kiezel aftrekken met 2 % afschot.

De montage van de ConStep platen

3. ConStep draagplaten

In alle ConStep draagplaten de enkele en dubbele houders op dezelfde hoogte-instelling vastklikken

4. Afstand tot de huiswand

ConStep plaat met dubbele opname met 80 mm afstand tot de huiswand en maximaal 500 mm afstand tot de volgende ConStep plaat met dubbele opname plaatsen.

5. Asafstand

ConStep plaat met individuele opname max. 400 mm asafstand in de volgende rij plaatsen.

6. ConStep dubbele houder

Het terras aan het einde weer afsluiten met een ConStep dubbele houder. De onderconstructie vastklikken.

7. Oversteek minimum

De oversteek tot een minimum beperken. Hiervoor indien nodig de ConStep plaat draaien.

8. Met montageband versterken

De gehele onderconstructie kruiselings met montageband versterken door middel van de ConStep montageschoen.

De montage van de terrasplanken met vastzetkle

9. Randklem plaatsen

De constructiebalk aan de zijde vanaf dewelke de planken worden gelegd, op 12 mm van de rand 5 mm diep en 2 mm breed inzagen. In deze groef de randklem plaatsen, met een tang aan de constructiebalk bevestigen en de terrasplank in de randklem duwen.

10. Vastzetklem plaatsen

De vastzetklem op de constructiebalk plaatsen, met behulp van een tang vastzetten en in de plankgroef schuiven. De vastzetklem in elke 3e rij planken met de bijgeleverde schroef aan de constructiebalk bevestigen.

11. Constructiebalk afzagen

Na de voorlaatste plank de voor de laatste plank vereiste breedte berekenen en de constructiebalk passend afzagen. Belangrijk: de constructiebalk moet 12 mm ten opzichte van de laatste balk uitsteken (om de randclips te bevestigen).

Montage van de afsluitstrips zie punt 16 en 18 bij montage met betonnen stoeprand

Vervolg bij montage onderconstructie betonen stoeprand punt 4 tot 9.


Montage im Schiffsverband mit doppelten Unterkonstruktionsbalken

Verlegung am Beispiel ConStep Doppelaufnahme

Kopfseitiger Abstand der Dielen mind. 8 mm. Nutzen Sie für ein optimales Fugenbild den Distanz Fix. Am Stoß von zwei Dielen je einen Konstruktionsbalken am Dielenanfang und Dielenende verwenden, nicht auf einen Konstruktionsbalken stoßen.

Bijkomende Artikelen voor de montage met het ConStep systeem

ConStep draagplaat

ConStep dubbele houder

ConStep enkele houder

ConStep rubberen pad
300 x 300 x 10 mm
300 x 300 x 5 mm
300 x 300 x 3 mm

Montageband

ConStep montageschoen