Skip to main content

Jednoduchá montáž

Aby stavba proběhla úplně hladce

 • Zabraňte styku konstrukčních prvků se zemí.
 • Dbejte na pevný, nosný podklad. Pro aplikace, které vyžadují schválení stavebního dozoru, je zapotřebí staticky dostatečně dimenzovaný nosný podstavec zabezpečený proti proboření jako podklad pro prkna EasyDeck®, resp. spodní konstrukce.
 • Při použití metrických šroubů zásadně předvrtejte všechny otvory tak, aby fixovaná část byla o 2 mm větší a upevňující otvor přesně o 0,5 mm menší než je průměr šroubu!
 • Berte v úvahu minimální vzdálenosti dilatačních spár, aby se konstrukce mohla případně volně rozpínat a aby bylo zaručeno dostatečné spodní větrání.
 • Při nařezání prken po délce může dojít k deformaci prken.
 • Terasu při stavbě neupínejte a neukotvujte.
 • Tyčové díly, které se šrouby upevňují na tuhý podklad, mají pevný bod vždy uprostřed a ukládají tak, aby se posouvaly směrem ven. Důvodem je vyrovnání tepelného roztažení a roztažení v důsledku absorpce vody.
 • Vzdálenost prken od všech pevných dílů: 20 mm
 • Nezaplňujte dutiny mezi štěrkovým podložím a prvky spodních konstrukcí.
 • Doporučený minimální sklon: 2 % v podélném směru prken.
 • Maximální přesah prken přes poslední spodní konstrukci: 50 mm
 • Při montáži berte ohled na výrobně podmíněné rozměrové tolerance délky, šířky a tloušťky a ještě jednou překontrolujte rozměry na stavbě.
 • Prkna je nutno kolmo oříznout a následně srazit hrany.

Od přírody silné. Jednoduché při stavbě.

Jednoduchá montáž pro všechny druhy staveb

Chceme, abyste ze své nové terasy měli dlouho užitek. Abyste mohli uplatňovat naši záruku, používejte výhradně originální díly EasyDeck® a dodržujte naše doporučení pro zpracování.

U speciálních konstrukcí, které se od těchto doporučení pro zpracování, resp. od online plánovače liší, je pro zachování možného záručního nároku zapotřebí dohoda s výrobcem a získání příslušného schválení.


Jednoduše dodržujte směr pokládání

Abyste docílili homogenního působení povrchu, pokládejte všechna prkna ve stejném směru. Ten je vyznačený šipkou v drážce prkna, popř. na etiketě prkna. Promíchejte před položením prkna. Mírné barevné rozdíly prken tak budou moci zvýraznit přírodní vzhled.

Mechanické vlastnosti

Tříbodový ohyb Prkna
Rozpětí opěr: 360 mm
Rychlost kontroly: 20 mm/min
Nosnost: 3.200 N*

* 3.200 N odpovídá ≈ 320 kg/prkno při maximální vzdálenosti spodní konstrukce 400 mm.

Rozměrové tolerance související s výrobou

Specifikace Toleranční pole Rozměr Měřicí bod Přípustná změna rozměrů
po nasáknutí*
Garantované hodnoty
Poznámka
Délka profilu 3000 / 4000 mm / 5000 mm ±0,0/+10,0mm Délka Maximální hodnota Délka prkna 3000 mm
Délka prkna 4000 mm

Délka prkna 5000 mm
≤ 9,0 mm
≤ 12,0 mm
(≤ 3 mm/m)
≤ 15,0 mm
vzdálenost min. 20 mm od pevných dílů
Šířka profilu 130/138/163/193/245 mm –2,0/+1,0mm Šířka max. 245 mm Střed prkna max. ≤ 1,2 mm
Tloušťka profilu 16/19/25 mm –1,0/+1,0mm Šířka max. 19 mm Střed prkna max. ≤ 0,5 mm

* při působení venkovních povětrnostních vlivů a stavbě podle návodu

Montáž na betonové obrubníky

Podle zásad konstrukční ochrany dřeva doporučujeme pokládat prkna se sklonem min. 2 % v podélném směru prken. Může tak odtékat voda, takže nedochází k hromadění vlhkosti nebo poškození budovy a minimalizuje se vznik vodních skvrn.

Příprava podkladu

1. Vytvořte podloží

Vytvořte podloží se sklonem 4 %.

2. Vytvořte štěrkové lože

Vytvořte štěrkové lože (včetně drenáže) po obvodu o 500 mm větší než terasa, se sklonem 2 %. Vyrovnejte štěrkové lože drobnou drtí se sklonem 2 %

Montáž spodní konstrukce

3. Položte betonové obrubníky

Položte na štěrkové lože se sklonem betonové obrubníky (100 x 25 x 5 cm) v osové vzdálenosti 500 mm.

4. Rovnoměrně rozložte konstrukční nosníky

Rovnoměrně rozložte konstrukční nosníky (40 x 40 mm) příčně k betonovým obrubníkům (drážka dole), na čelní straně dodržujte přesah 50 mm (viz detail 8). Na začátku a na konci umístěte vždy dva trámy (osový rozměr 160 mm). Pod konstrukční trámy položte pryžové podložky 10 mm, příp. dalšími pryžovými podložkami vyrovnejte rozdíly ve spádu. Konstrukční trámy po celé okrajové části terasy a rovněž trámy upevněné na zabezpečovacím pásu sešroubujte s betonovými deskami. V případě designu lodní paluby je nutné s betonovou deskou sešroubovat i konstrukční trámy, které jsou položeny pod začátkem a koncem palubek.

5. Střídavé uspořádání

Při šířce terasy větší než 3 m musí být styky konstrukčních trámů umístěny vždy s vzájemným přesazením a spojeny spojovací patkou. Spojovací patka umožňuje pokládání na terasách větších než 12 x 12 m bez dilatační spáry.

6. Zkraťte spojovací patku

Zkraťte spojovací patku na 250 mm, aby se navzájem spojily spáry nosníků, a na jedné straně přišroubujte (vzdálenost spár bar 10 mm).

7. Vyřízněte spojovací botu

Pro pozdější montáž kosočtvercových profilů jako ukončovacích lišt v prostoru šroubení vyřízněte spojovací patku na vnějším konstrukčním trámu na šířku 20 mm a hloubku 10 mm. Styčná spára kosočtvercových profilu pojme styčnou spáru spodní konstrukce.
Ve směru palubek zachytí styčná spára kosočtvercových profilů styčnou spáru palubek, pokud jsou pokládány v designu lodní paluby. K tomu účelu upevněte v prostoru styčné spáry kosočtvercových profilů další konstrukční trám (délka 320 mm).

8. Ve směru palubek

Ve směru palubek zachytí styčná spára kosočtvercových profilů styčnou spáru palubek, pokud jsou pokládány v designu lodní paluby. K tomu účelu upevněte v prostoru styčné spáry kosočtvercových profilů další konstrukční trám (délka 320 mm).

9. Zajišťovací pás nalepte

Zajišťovací pás nalepte vždy doprostřed konstrukčního trámu ležícího pod palubkou. Při použití rozpěrek Distanz Fix při designu lodní paluby musí být zajišťovací pás nalepen na každý konstrukční trám.

Montáž prken s klipem

10. Srazte řezné hrany palubek

Srazte řezné hrany palubek.

11. Nastavit sponu na okraji

Usaďte na čelním začátku konstrukčního nosníku slícovaný okrajový klip, předvrtejte 3 mm a volně zafixujte šroubem (zatím neutahujte).

12. Upevněte desky sponami

První palubku nasuňte na osazenou okrajovou sponu. Pro následující palubku použijte sponu, předvrtejte 3 mm a volně upevněte souběžně dodanými šrouby na konstrukční trám. Následující palubku nasuňte v protisměru tak, aby spona přiléhala do drážky. Po položení asi 5 řad palubek spony utáhněte středním utahovacím momentem. Opakujte až k předposlední palubce.

13. Zkraťte nosník konstrukce na délku

Po předposlední palubce si zjistěte šířku potřebnou pro poslední palubku a zkraťte konstrukční trám tak, aby lícoval. Konstrukční trám musí o 10 mm přečnívat okraj poslední palubky, aby bylo možné nasadit okrajovou sponu pro upevnění zakončení.

14. Usaďte poslední prkno

Usaďte poslední prkno a zafixujte okrajovým klipem. Předvrtejte šroub pro okrajový klip a zašroubujte se středním utahovacím momentem.

15. Palubky seřízněte

Palubky seřízněte na čelní straně na okraji v pravém úhlu tak, aby zůstal přesah 15 mm. Maximální přesah palubek je 50 mm. Řezné hrany srazte.

Montáž kosočtvercových profilů jako ukončovacích lišt

16. Mezi kosočtvercovým profilem

Mezi kosočtvercovým profilem a horní hranou podkladu nechejte vzdálenost alespoň 15 mm.

17. Profily paralelně

Vyvrtejte otvory pro šrouby kosočtvercových profilů max. 60 mm od konců a max. 400 mm vůči sobě. Profily paralelně položené k palubkám musí rovně přiléhat na čelní stranu konstrukčního trámu. Přišroubujte je upevňovacími šrouby M8 x 40 mm. U styčné spáry postupujte podle detailu 8.

18. Desky zkraťte na délku

Při montáži čelně k palubkám zašroubujte upevňovací šrouby M8 x 80 mm a příslušné matice použijte jako rozpěrku a pro upevnění.

Přehled výrobků pro montáž s betonovými obrubníky

Konstrukční nosník 40 x 40 mm

Upevňovací šroub pro spodní okraj 7,5 x 92 mm

Spojovací patka

Gumová podložka 100 x 60 x 20 mm 100 x 60 x 10 mm 100 x 60 x 3 mm

Zajišťovací svorka (jednodílná)

Okrajová svorka (dvoudílná)

Drážkový můstek

Klip a okrajový klip vč. šroubů

Šroub M6 x 40 mm k sešroubování krátkých kusů prken

Distanční upínadlo pro vytvoření spáry na čelní straně (5 mm/8 mm)

Aretační upínadlo pro výškovou aretaci styčných spár u polovazby (spára 5 mm) pro podlahové prkno

Pojistná páska samolepicí

Upevňovací šroub M8 x 40 mm pro kosočtvercový profil jako ukončovací lištu

Upevňovací šroub M8 x 80 mm pro kosočtvercový profil jako ukončovací lištu

Kosočtvercový profil jako ukončovací lišta  81 x 20,5 x 4200 mm

Kosočtvercový profil Fokus, čokoládově černý, pro palubky Glacier Terra a Trend Terra

Kosočtvercový profil Fokus, hnědý, pro palubky Dolomit Braun a Fokus Braun

Kosočtvercový profil Fokus, šedý, pro palubky Dolomit Grau a Fokus Grau, Glacier Graphit a Trend Graphit

Kosočtvercový profil, platinový, pro palubky Dolomit Platin a Trend Titan

Kosočtvercový profil, ecru (béžová), pro palubky Dolomit Ecru

Kosočtvercový profil, šedozelený, pro palubky ­Dolomit Jade

Kosočtvercový profil, hnědá, pro palubky Trend Umbra


Montáž se systémem ConStep

Nejlepší spodní konstrukci pro Vaši terasu EasyDeck® tvoří náš dobře promyšlený systém ConStep. Součásti systému přesvědčují nízkou hmotností, proměnlivými výškami stavby a jednoduchým pokládáním. Do desek ConStep se zaklapávají jednoduchá a dvojitá upínadla, která tvoří patku pro doléhající konstrukční nosníky.

Jednoduchá realizace proměnlivých výšek stavby

S naším patentovaným zaklapávacím systémem ConStep je možné úplně jednoduše po stupních realizovat výšky staveb mezi 98 a 143 mm.

Příprava podkladu

1. Vytvořte podloží

Vytvořte podloží se sklonem 4 %.

2. Vytvořte štěrkové lože

Vytvořte štěrkové lože (včetně drenáže) po obvodu o 500 mm větší než terasa, se sklonem 2 %. Vyrovnejte štěrkové lože drobnou drtí se sklonem 2 %.

Montáž desek ConStep

3. ­ConStep jednotlivá

Zaklapněte do všech upínacích desek ­ConStep jednotlivá a dvojitá upínadla ve ­stejném výškovém nastavení.

4. Vzdálenost od zdi domu

Umístěte desku ConStep s dvojitým upínadlem ve vzdálenosti 80 mm ode zdi domu a maximálně 500 mm ve slícování s další deskou ConStep s dvojitým upínadlem.

5. Vzdálenost od středu

Umístěte desku ConStep s jednoduchým upínadlem v osové vzdálenosti max. 400 mm do další řady.

6. Dvojitá expozice

Konec terasy opět zakončete dvojitým upínadlem ConStep. Zaklapněte spodní konstrukci.

7. Minimalizujte přesahy

Minimalizujte přesahy. Otočte přitom podle potřeby desku ConStep.

8. Děrovaná páska

Vyztužte celou spodní konstrukci křížem děrovanou páskou pomocí montážní patky ConStep.

Montáž prken se zajišťovací svorkou

9. Nařežte konstrukční nosníky

Nařežte konstrukční nosníky na straně, z které budete pokládat prkna, ve vzdálenosti 12 mm od okraje, 5 mm hluboké a 2 mm široké. Umístěte do této drážky okrajovou svorku a pomocí kleští spojte s konstrukčním nosníkem a zatlačte prkno do okrajové svorky.

10. Nasaďte zajišťovací svorku

Nasaďte zajišťovací svorku na konstrukční nosník,
pomocí kleští zajistěte a zasuňte do drážky prkna. Aretujte zajišťovací svorku v každé 3. řadě prken přiloženým
šroubem na konstrukčním nosníku.

11. Po předposledním prkn

Po předposledním prknu určete šířku potřebnou pro
poslední prkno a odřízněte konstrukční nosníky tak, aby byly slícované. Mějte přitom na paměti, že konstrukční nosník musí přečnívat 12 mm k poslednímu prknu (pro upevnění okrajové svorky).

Pokračujte jako u montáže spodní konstrukce – betonový obrubník, bod 4 až 9.

Pokračujte jako u montáže spodní konstrukce – betonový obrubník, bod 4 až 9.


Montáž v lodní vazbě s dvojitými nosníky spodní
konstrukce

Montáž na příkladu dvojitého upínadla ConStep

Vzdálenost palubek v čele min. 8 mm. Pro optimální vytvoření spár používejte distanční upínadlo. Na styku dvou prken použijte po jednom konstrukčním nosníku na začátku a na konci prkna, nedorážejte ke konstrukčnímu nosníku.

Další výrobky pro montáž se systémem ConStep

Upínací deska ConStep

Dvojité upínadlo ConStep

Jednoduché upínadlo ConStep

Gumová podložka ConStep
300 x 300 x 10 mm
300 x 300 x 5 mm
300 x 300 x 3 mm

Děrovaná páska

Montážní patka ConStep