Skip to main content

Jednoduše myšleno za roh. Jednoduše proměnlivé.

Aby stavba proběhla úplně hladce

  • Při upevňování šrouby na základní desku používejte výhradně trámky o délce 2,20 m. Celková výška stavby (od horního okraje podlahy po horní okraj sloupků) nesmí překročit 2 m. Pozor: Vyšší stavby neodpovídají statickým požadavkům.
  • Vyvrtané otvory by měly být o 0,5 mm menší než průměr šroubů. Otvory pro spojky příček snižte, aby bylo zaručeno dokonalé uložení. Dodržujte vzdálenost vrtaných otvorů od okraje min. 10 mm.
  • Při montáži trámků a příček dbejte na vzdálenost 12 mm, aby se konstrukce příp. mohla volně protahovat.
  • Úplné zaskočení spojek paždíků při konečné montáži zaručuje plnou stabilitu.
  • Při montáži berte ohled na tolerance délky, šířky a tloušťky podmíněné montáží a výrobou a ještě jednou překontrolujte rozměry na stavbě.

Montáž Blickfang

Jednoduchá montáž pro všechny varianty plotů

Tento stavební návod EasyDeck® tvoří základ pro všechny montážní varianty plotu. Abyste mohli uplatňovat naši záruku, používejte výhradně originální výrobky EasyDeck® a dodržujte jednoduše naše doporučení pro zpracování.

Ploty EasyDeck® si můžete pomocí online plánovače upravovat podle vlastních představ. Aby Vám šla montáž rychle od ruky, prefabrikujeme pro Vás na přání všechny prvky. Odpadá tak časově náročné předvrtávání potřebných otvorů nebo upravování u šikmých polí a můžete se okamžitě pustit do montáže! Naplánujte si svůj individuální plot jednoduše na: planer.easydeck.de/blickfang/en


Stavba, která sleduje terén

Stoupání na pozemku? Pro pohledovou ochranu EasyDeck® nebo paždíkový plot EasyDeck® žádný problém. Systémové velikosti konstrukcí EasyDeck® lze jednoduše montovat na stoupání až 3 %. Pro stoupání až 10 % používejte speciální délky nebo sestavu plotu s paždíky z ušlechtilé oceli. Větší výškové rozdíly v terénu je možné upravovat individuálně diagonálními řezy na paždíku a prvku.

Úhlová stavba

Díky oválnému tvaru sloupků EasyDeck® a inovativním spojkám paždíků je možné umístit paždíkový plot a pohledovou ochranu v libovolném úhlu.

Možnosti ukotvení

Sloupky EasyDeck® mají dlouhou životnost – i při zabudování do země. Poskytujeme Vám 25 let záruku proti rozkladu! Máte na výběr, jestli chcete sloupky přednostně zabetonovat nebo namontovat na základové desky.

Jednoduché zabetonování sloupků

Vykopejte všechny základové díry (400 x 400 x 800 mm).

Vyplňte základovou díru do hloubky 100 mm betonem. Postavte do základové díry rám do hloubky 700 mm. Pomocí malého prvku pro zdění přiložte přesně spodní okraj sloupku. Zabetonujte základovou díru do hloubky 100 mm. Všechny sloupky musí být pomocí olovnice vyrovnané svisle.

Jednoduché zabetonování sloupků

Potřebujete vhodný samostatný základ. Vykopejte přitom všechny základové díry (400 x 400 x 800 mm) a vylijte od 800 mm do 200 mm hloubky betonem. Nechte úplně zatvrdnout. Alternativně můžete na staveništi vytvořit vhodný systém ukotvení.

Předvrtejte na sloupku otvory pro základovou desku (75 x 850 mm). Přišroubujte základovou desku k oválnému sloupku (3 ks M8 x 80 mm). Upevněte základovou desku se sloupkem pomocí vhodného systému ukotvení na základ. Všechny sloupky musí být pomocí olovnice vyrovnané svisle.

Postup montáže pohledového ochranného plotu Blickfang

Rámová konstrukce

1. Smontujte spojovací díly

Našroubujte spojovací díl »sloupek« na sloupek. Umístěte spojovací díl »paždík« doprostřed na čelní strany paždíků a přišroubujte. Pomocí vrtáku 5,5 mm předvrtejte otvory o hloubce 35 mm a zarovnejte. (Spojka paždíků na paždíku z ušlechtilé oceli je již předem namontovaná.)

2. Definitivně zaklapněte spodní

Definitivně zaklapněte spodní paždík na sloupek. Nasaďte horní paždík, ale definitivně nezaklapávejte!

3. Postavte předem smontovaný

Postavte předem smontovaný rám a svisle upevněte v základu (beton/šrouby). Viz možnosti ukotvení. Vytvořte všechny ostatní rámy. Našroubujte přitom spojovací díl »sloupek« na další sloupek. Umístěte spojovací díl »paždík« doprostřed na čelní strany paždíků a označte. Pomocí vrtáku 5,5 mm předvrtejte otvory o hloubce 35 mm, zarovnejte a přišroubujte. Svisle upevněte sloupek v základu, definitivně zaklapněte spodní paždík a nasaďte horní paždík

Jednoduchá montáž panelů s paždíky z GCC

4. Odstraňte horní paždík plotu

Odstraňte horní paždík plotu. Předvrtejte pro boční držák panelů uprostřed ve sloupku otvor o hloubce 30 mm (vrták 6,5 mm) a zapusťte do hloubky 3 mm (vrták 20 mm). Upevněte držák panelů (viz detail).

5. Zasunovací panely

Zasuňte první panel do bočního držáku panelů a určete, vyznačte a předvrtejte spodní otvor v paždíku pro spodní držák panelů. Nasaďte spodní držák panelů uprostřed nejvyšší drážky vlevo nebo vpravo na panel. Zasuňte panel s držákem panelů (viz detail).

6. Určete další bod vrtání

Určete další bod vrtání a předvrtejte do hloubky 25 mm
(vrták 6,5 mm).

7. Zasunovací panely

Zasunutím spojte další panely s předchozím panelem a upevněte s držákem panelů dole.

8. Zasuňte další panely

Zasuňte další panely. U posledního panelu dbejte na dodatečné boční upevnění s držákem panelů (viz detail 4)

9. Nasaďte horní západku

Osaďte horní hranu panelu držáky panelů a nasaďte horní paždík, ale definitivně ho nezaklapávejte. Přesně vyznačte polohu otvorů pro horní držáky panelů a předvrtejte do hloubky 25 mm (vrták 6,5 mm).

10. definitivně zaklapněte

Nasaďte horní paždík a definitivně zaklapněte.

11. Další plotové pole

Stejným způsobem namontujte další pole plotu

Alternativní montáž s paždíky z ušlechtilé oceli

7a. Vkládací lišta

Vložte do spodního paždíku z ušlechtilé oceli (při vodorovné montáži) vkládací lištu pro výškové vyrovnání panelů. Ty můžete nyní umístit.

10a. Zajistěte západku z nerezové oceli

Zasunutím spojte panely vždy s předchozím panelem. (Pozor: u paždíků z ušlechtilé oceli se používají panely se speciální délkou 180,5 cm.) Nasaďte horní paždík z ušlechtilé oceli a definitivně zaklapněte. Upevněte první a poslední panel pomocí závitového kolíku a uzavřené matice na spodním a horním paždíku (otvory v paždíku jsou již předvrtané).

11a. Další plotové pole

Stejným způsobem namontujte další pole plotu.


U individuálních staveb, např. se sklonem podle terénu, používejte konfigurátor plotů:

Postup montáže paždíkového plotu

1. Zašroubujte spojovací část

Našroubujte spojovací díl »sloupek« na sloupek. Respektujte označení „NAHOŘE“. Pomocí vrtáku 5,5 mm předvrtejte otvory o hloubce 35 mm a zahlubte.

2. Distribuujte spojovací část

Umístěte spojovací díly »sloupek« v rovnoměrných rozestupech na sloupek. Pamatujte na to, aby spodní paždík plotu měl vzdálenost nejméně 100 mm od země.

3. Zašroubujte spojovací část

Umístěte spojovací díl »paždík« doprostřed na čelní strany paždíků, označte, zarovnejte a přišroubujte.

4. Vložte spodní a horní paždík

Vložte spodní a horní paždík, přitom definitivně nezaklapávejte horní paždík.

5. Postavte rám

Postavte předem smontovaný rám a svisle zabetonujte nebo našroubujte v základu. Viz možnosti ukotvení. Po zatuhnutí betonu, popř. po našroubování odstraňte horní paždík, zespoda vložte všechny chybějící paždíky a definitivně zaklapněte.

Přehled výrobků pro montáž pohledového ochranného plotu Blickfang

Sloupek

Rozměry: 60 x 90 mm
Barvy: Terra a Graphit
Délky: 220 cm, 270 cm
(pro stavbu sledující
terén k dostání v délce 360 cm)

Panel

Rozměry: 35 x 270 mm
Délka: 160,2 cm (pro stavbu sledující terén k dostání v délce 210 cm)
Tloušťka: 6 mm
Barvy: Jade, Ecru a Platin
Spotřeba: 7 kusů na pole

Dveře a vrata

Rozměry: 102 x 185 cm
(rám: 112 x 270 cm)
Barvy:
Rám: Terra a Graphit
Panely: Jade, Ecru a Platin
vč. kování, připraveno pro profilový válec Zhotovení na vyžádání

Pozor: Spojte rám a sloupky se silovým stykem pomocí 5 šroubů M8 x 80 na každé straně a potom společně zabetonujte.

Sestava plotu s Paždíky z ušlechtilé oceli

Stoupání až 10 % bez šikmého řezu panelů
Sada pro 1 pole plotu obsahuje:
2 paždíky z ušlechtilé oceli
vč. upevnění sloupků
1 vkládací lišta
7 panelů (Jade, Ecru nebo Platin)
vč. šroubů a příslušenství

Sloupky se musí kupovat
zvlášť. Možnost zkombinování také s každým
jiným libovolným systémem sloupků.

Držák panelů

Spotřeba: 16 kusů na pole
Materiál: Ušlechtilá ocel

Paždík

Rozměry: 40 x 112 mm
Barvy: Terra a Graphit
Délka: 178,6 cm
(pro stavbu sledující terén k dostání v délce 360 cm)

Spojka paždíků, dvoudílná
Sloupek / paždík

Spotřeba: 2 kusy na pole
Materiál: Ušlechtilá ocel černěná
vč. 4 šroubů (M6 x 30 mm) na spojku

Základová deska – sloupky

Rozměry: 120 x 120 mm
Spotřeba: 1 kus na pole
Materiál: pozinkovaná ocel
Tloušťka: 8 mm
vč. 3 šroubů (M8 x 80 mm) na desku